„Upowszechnianie sportu wśród osób z niepełnosprawnościami”

Działanie podejmowane przez klub w 2021 roku finansowane są zadania publicznego pod tytułem:  „Upowszechnianie sportu wśród osób z niepełnosprawnościami”  konkursu ofert na wykonanie ze środków PFRON zadań publicznych związanych z realizacją zadań  Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji  społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.