Integracyjny Klub Sportowy FENIKS Opole 

to stowarzyszenie skupiające wokół siebie ludzi związanych z podejmowaną aktywnością ruchową osób z niepełnosprawnościami.  Naszym celem jest rozwój sportu osób z niepełnosprawnościami, sportu paraolimpijskiego oraz aktywizacja i integracja.

Sekcje

Sekcje mają na celu ukierunkowanie jej uczestników na podejmowanie aktywności fizycznej, rekreację i zdrowie, a tego typu regularne działania pozwalają również na wyselekcjonowanie uzdolnionych sportowo zawodników. Działania sekcji mają zaszczepić zdrowy styl życia, oraz być formą rehabilitacji niepełnosprawnych. Ta forma stanowi pierwszy krok na drodze do sportu, jest równocześnie krokiem jej uczestników do pełnego udziału w życiu społecznym.