Sekcja Kolarska

Głównymi celami sekcji to:

 • utrzymanie i rozwój sprawności fizycznej,
 • zwiększenie wydolności, odporności oraz wytrzymałości organizmu,
 • poprawę układu krążenia oraz zwiększenie siły górnej części ciała,
 • eliminacja barier poprzez zachęcanie do współzawodnictwa, udziału w wydarzeniach sportowych i postępowania zgodnie z zasadami fair play
 • poprzez wspólne treningi promowanie i wspieranie integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawną częścią społeczeństwa.

Sekcja Ogólnorozwojowa

Głównymi celami sekcji to:

 • wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do sportu, niezależnie od ich statusu materialnego,
 • poprawę kondycji fizycznej,
 • rozwijanie samodzielności i samodyscypliny niepełnosprawnych,
 • usprawnienie koordynacji ruchowej,
 • poprawę motoryki małej i dużej,
 • wyrównywanie zaburzeń integracji sensorycznej,
 • uczestnictwo w grach zespołowych oraz testach sprawnościowych.