Sport

Zajmujemy się sportem paraolimpijskim w wykonaniu amatorskim, 
a także wyczynowym.

Działania klubu w 2021 roku są finansowane przez zadanie publiczne Samorządu Województwa Opolskiego ze środków PFRON.